خستگی ناشی از کار
خستگی ناشی از کارعبارتست از ضعف و ناتوانی در تمامی حرکات بدن بطوریکه این نوع خستگی در صنعت بصورت خستگی عضلانی (جسمی ) و خستگی روحی (روانی ) ظاهر میشود .انواع خستگی

1- خستگی چشمی

2- خستگی کل بدن

3- خستگی فکری

4- خستگی عصبی

5- خستگی مزمن

6- خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم روز و شب

عوارض خستگی

1- کاهش توجه

2- کاهش دریافت

3- کاهش سرعت عملکرد فیزیکی و ذهنی

4- کاهش دقت و افزایش اشتباه

5- مصرف انرژی بالا جهت ثابت نگهداشتن راندمان

6- احساس خستگی ، گیجی ، و تحریک پذیری

/ 0 نظر / 93 بازدید